Beskrivelse av soner i våtrom

Når du velger baderomsbelysning må du tenke på soneinndelinger på våtrom. Dersom høyde fra gulvet til lampen er over 225 cm er det ingen særskilte krav og alle lamper kan derfor benyttes. Vi vil allikevel anbefale lamper som er definert med IP-grad , ettersom dette også gjør lampen enklere å rengjøre. Husk også at lamper som er laget for baderom generelt er bedre egnet med tanke på lysfordeling og at fuktighet ikke blir liggende i lampen. Har du godt avtrekk på badet og ikke benytter tørketrommel i samme rom, er selvsagt lampens design og plassering det viktigste å ta hensyn til. Konsulter gjerne din elektriker før du kjøper lampe.

Ved bruk av belysning på bad stilles det krav til utstyret som benyttes etter hvor i våtrommet det kan benyttes. Dette er også begrunnet i funksjonalitet, men først og fremst for din og andres sikkerhet. Regelverket er laget for å forhindre at personer kommer i berøring med spenningsførende deler og at skadelig vanninntrenging oppstår.

Sonene er laget med utgangspunkt i avstand til våtsoner. Det stilles krav til IP-grad (kapslingsgrad/tetningsgrad) på det elektriske utstyret som monteres i de forskjellige områdene. I forhold til sikkerhetsmessige regler og forskrifter, er det viktig at anvisninger som er gitt for montering av utstyr følges. Montering av elektrisk utstyr skal utføres av autorisert installatør.

MERK! For SELV (Safety Extra Low Voltage) - lavvolts belysning, gjelder egne forskrifter.

Vedrørende krav som stilles i de forskjellige soner, beskyttelse mot vann og støv, henvises det til gjeldende installasjonsforskrifter NEK 400. Installasjonen skal alltid foretas av autorisert installatør.

 

Autorisert installatør

Alle lamper i våtrom skal 

monteres av autorisert installatør

Bathroom_zones_new_3_

Merk at det er autorisert installatør som godkjenner utstyrets beskaffenhet og plassering. Informasjonen på våre sider er ment som en guide til å kjøpe korrekt utstyr. Dersom utstyr kjøpt hos oss ikke aksepteres benyttet i henhold til informasjonen vi oppgir, vil vi refundere ditt kjøp uten returkostnad for deg. Om du er i tvil, ta gjerne kontakt med oss.

Tabell med beskrivelse av de forskjellige IP-gradene finner du her.

Sone 0 - Krav: IPx7 (SELV IP27)

Denne sonen gjelder den innvendige delen av et badekar eller et dusjkar. (SELV: Forskrifter for lavvolts anlegg.)

Sone 1 - Krav: IP44

Denne sonen er begrenset av høyde 225 cm over gulvnivå og omfavner selve badekaret eller dusjkaret. For lavvolt må driver/transformator ligge over tak eller utenfor sonene (i tidligere sone 3).

Sone 2 - Krav: IP44

Denne sonen er begrenset av høyde 225 cm over gulvnivå og omfavner området fra Sone 1 og 60 cm utenfor. Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44) av Klasse I (enkeltisolert med jord), Klasse II (dobbeltisolert) og Klasse III (lavvolt). For lavvolt må driver/transformator ligge over tak eller utenfor sonene (i tidligere sone 3).

Øvrige områder (tidligere Sone 3)

Denne sonen er definert som resten av baderommet som ikke omfattes av sone 0, 1 og 2. Alt belysningsutstyr er tillatt, men vi anbefaler minimum IP20.

Innebelysning

Utebelysning

Designlamper

LED strip

Skinnesystemer

Dekorlys