Beskrivelse av IP-grader

(International Protection, IEC60529 / Norsk EN NEK 60529)

IP-systemet er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander og vann.

Kapslingsgraden angis med bokstavene IP (en forkortelse for international protection rating) etterfulgt av to sifre. Tabellene nedenfor viser sifrenes betydning.

For eksempe er krav til elektrisk utstyr innendørs IP3X på steder barn kan oppholde seg. Det er derfor vanlig å bruke stikkontakter med IP30 i private hjem. Disse gir beskyttelse mot inntrengning av barnefingre, men ingen beskyttelse mot vann. I visse områder i baderom er kravet til kapsling IP X4. Det er da vanlig å bruke utstyr med IP44. Dette gir både beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann.

Hvilke krav gjelder for tetningsgrad?
Krav til IP-grad for utebelysning er minimum IPx3. Minstekravet er godt nok på for eksempel utendørs taklamper som ikke utsettes for regn. På vegglamper og frittstående utelamper avbefales minimum IP44.

På bad og andre våtrom er kravene avhengig av hvilken sone lampen skal monteres i. Les mer om soner i våtrom her.

Hvordan lese tabellen

Beskyttelsesgraden (IP-grad) er gitt av to tall (x og y), der X beskriver beskyttelsen mot inntrengning av faste gjenstander som f.eks en finger eller skrutrekker, og Y beskriver utstyrets beskyttelse mot vann/fuktighet. X kan også inneholde en tilleggsbokstav når den faktiske beskyttelsen mot direkte kontakt med strømførende deler er bedre en det som er angitt av det første tallet.

IP xy

IP-klasser_x
IP-klasser_y

Innebelysning

Utebelysning

Designlamper

LED strip

Skinnesystemer

Dekorlys