Spotkasse

Spotkasser benyttes for å beskytte downlights mot støv og omgivelsene mot varme fra lampene.