Lysstyrke

Lumen (lm)

Lumen er det tallet man ser på for å vite hvor mye lys vi får fra lyspæren eller lamper som leveres med integrert LED.

Lumen er betegnelsen vi nå tar i bruk i stedet for bare å snakke om wattverdien i glødelamper. Dette handler altså ikke om hvor intenst lyset er, men hvor mye lys som strømmer ut av en lyskilde i alle retninger.

Du kan gange det du pleide å tenke i watt med 10-12 for å få lumen. Rundt 400 lumen vil altså tilsvare en gammeldags 40 watt.

Vi var vant til å se på Watt-symbolet, men det forteller egentlig ingenting om hvor mye lys pæren gir, den forteller hvor mye energi lyspæren forbruker. Nye regler krever nå dobbelt så stor skrift på Lumenverdi i forhold til Wattforbruket på forpakningene.

Når en lampe skal begrense blending, vil også mengden lys reduseres. Enkelte lamper har derfor to lumen-verdier oppgitt.
Nominell (n) lumenverdi er hvor mye lys som genereres av lyskilden i lampen.
Reell (r) lumenverdi er hvor mye lys som kommer ut av lampen.

Lumenverdier på tradisjonelle glødepærer

  • 15W gir cirka 120–135 lumen
  • 25W gir cirka 220–250 lumen
  • 40W gir cirka 410–470 lumen
  • 60W gir cirka 700–805 lumen
  • 75W gir cirka 910–1055 lumen
  • 100W gir cirka 1330–1520 lumen
  • 150W gir cirka 2140–2450 lumen
  • 200W gir cirka 3010–3450 lumen

Andre begreper

Candela (cd)
Én candela er lysstyrken i en gitt retning. Dette forteller ingenting om hvor mye lys som kommer fra lyskilden i sin helhet, men oppgis gjerne på retningsstyrt lys som spotter.

Candela (cd) er den fundamentale enheten for lysintensitet definert i SI-systemet. Ordet betyr stearinlys på latin, og lysstyrken er én cd, som er enhetsbetegnelsen for candela, er omtrent den intensiteten som strømmer mot deg når du ser på et brennende stearinlys.

Lux (lx)
Lux sier ikke hvor mye en lampe lyser. Det er en betegnelse for belysningsstyrke og forteller hvor mye lys som faller på en flate. Lux er lumen per kvadratmeter og forteller hvor opplyst en flate er, f.eks. arbeidsområdet.

Watt (W)
Watt forteller hvor mye energi lyspæren bruker. Watt forteller ingenting om hvor mye lys pæren gir, men har blitt brukt som en referanse på glødepære i alle år. Med de nye teknologiene er energiforbruket i watt mye mindre.

Lysutbytte (lm/W)
Dette er hvor mye lys du får sammenholdt med energien som brukes. Glødelamper hadde et lysutbytte på litt under 15 lumen/watt. Halogenpærer ligger 30 til 40 prosent høyere.

Utviklingen av LED nærmer seg nå 100 lumen/watt, slik at dette er langt mer effektivt for belysning enn tradisjonelle lyskilder.

Virkningsgrad (%)
Angir hvor stor del av lyset som slipper ut av armaturen. Det er ikke så ofte dette oppgis på lamper som er laget for private husholdninger, men begrepet er allikevel interessant å kjenne til.

Lystilbakegang (Lxx)
Alle lyskilder har en tilbakegang i lysutbytte over tid. Levetiden oppgis derfor gjerne i kombinasjon med lystilbakegang. For eksempel om levetid er oppgitt til 50.000 t / L70 betyr dette at lampen fortsatt gir 70% av lysstyrken den hadde når den var ny etter å ha lyst i 50.000 timer. Dette refereres også gjerne til som restlys. Vi har skrevet mer om forventet levetid og restlys på våre sider.

Ra-indeks / CRI
Ra-indeksen er en gjennomsnittsverdi for fargegjengivelsen i lyskilden. Dersom CRI er oppgitt til >90 betyr dette at det er over 90% korrekt sammenlignet med naturlig dagslys (som er CRI=100). Ra-indeks kalles også for CRI – color rendering index.Dessverre er målesystemet som avgjør Ra-verdien ikke bra nok i dag, men så langt er det dette som gjelder. Vi har skrevet mer om lysets evne til å gjengi farger på våre sider.

Kelvin (K)
Dette angir hvor varmt eller kaldt lyset er. En referanse er glødepæren på 2700 kelvin. Halogenpærer har ca 2900 kelvin, altså litt hvitere lys.

Merk at jo høyere tall dess hvitere er lyset. De gamle LED-pærene ga veldig blå-hvitt lys, men i dag gir de fleste vanlig farge på lyset. Lystemperatur deles ofte inn i hovedgrupper, hvor begrepene varmhvit, hvit og kaldhvit er de vanligste betegnelsene. Vi har skrevet mer om kelvin på våre sider.

Innebelysning

Utebelysning

Designlamper

LED strip

Skinnesystemer

Dekorlys