Beskrivelse av RA og CRI (Colour Rendering Index)

Lysets evne til å gjengi farger

Denne betegnelsen angir lyskildens evne til å gjengi mest mulig naturlig farge på de objektene / området det belyser. Dagslys har CRI 100, og jo nærmere man kommer dette nivået, jo bedre fargegjengivelse vil objektene / området som blir belyst få. For å fremheve enkelte detaljer på et maleri eller et objekt, anbefales det å benytte en downlight med høyest mulig CRI for å kunne fremheve detaljene best mulig.

Hvitt lys består av farger, noe vi kjenner igjen fra regnbuen eller når lyset spaltes i en prisme. Det er mengden av hver farge som avgjør lysets evne til å gjengi farger korrekt, selv om lyset samlet sett oppleves som hvitt.

Det er to begreper som normalt beskriver lysets evne til å gjengi farger. RA (rendering average) eller CRI (color rendering index) er betegnelsene som normalt benyttes. Dersom CRI er oppgitt til >90 betyr dette at det er over 90% korrekt sammenlignet med naturlig dagslys (som er CRI=100).

Sparepærer og vanlige lysrør har en CRI>80. Glødepæren har en CRI>90. For metallhalogen og LED er variasjonen større. På samtlige produkter hos Lysbutikken vil du finne denne informasjonen som er vesentlig i forhold til hvordan lyset oppleves. Om informasjonen mangler på et produkt setter vi pris på å høre fra deg.

Det er ikke alltid slik at høyest mulig CRI er nødvendig. Om du skal lyse opp et tre i hagen, eller trenger en lampe i garasjen kan lavere CRI fungere like bra - og noen ganger betydelig billigere. Når lys kun skal være effektlys, altså ikke den primære lyskilden i rommet, er CRI også relativt uvesentlig. Andre eksempler er når du skal ha vekstlys til plantene dine, må lyset være sterkest i de bølgelengdene plantene registrerer hvorpå CRI blir et galt måleparameter på lyskvalitet.

Hvis en lyskilde skal gjengi alle spekterets farger, må lyset den genererer inneholde alle bølgelengder i det synlige spekteret. Lyskilden må også inneholde like mye lys fra hver farge sammenlignet med dagslys. En lyskilde som inneholder lite rødt gjengir røde og gule farger dårlig.

De fleste produsenter oppgir verdien som fremkommer målt på 8 referansepunkter i fargespekteret, og det er gjennomsnittlig verdi som oppgis. Dette er selvsagt ikke optimalt, da avvikene på pærer oppgitt med samme RA kan være til dels store. Enkelte produsenter velger å bruke en bedre test som måler referanseverdiene på 24 punkter gjennom fargespekteret. Der lyskilden eller lampen er målt på denne måten oppgis dette ved å legge til et '+' tegn etter verdien. (For eksempel "CRI>90+") Her fremkommer oppgitt verdi nærmere realiteten, men husk at det er fremdeles gjennomsnittet som danner grunnlaget.

Hva betyr dette i praksis?

Om lyset har svært lav CRI vil lyset oppleves som flatt. Med dette menes at farger blir blasse, og rommet får et helt annet uttrykk enn det har når dagslyset kommer inn. Lys med CRI>80, er godt nok for allmennbelysning, mens CRI>90 er viktig om du skal ha lys ved siden av speilet hvor du skal sminke deg.

Berømte malere, for ekempel Van Gogh, malte sine bilder på en gitt tid på dagen i naturlig lys. For å se bildet slik han malte det er det svært viktig å ha rikig lys. Lyssetting av malerier skal også ha høyest mulig CRI/RA.
Et eksempel kan være en sofa utstilt i et lokale uten tilgang til naturlig lys. Her er det viktig at forretningen har riktig lys. Dersom lyset ikke er et fullspekterlys, fremkommer ikke fargen korrekt, og hvordan sofaen passer inn hjemme avhenger av lyset du har. Derfor er det ofte lurt å ta med stoffprøve eller fargeprøve til maling med hjem, og se på dette både i naturlig dagslys, og i det lyset du har hjemme når solen har gått ned. På denne måten frigjør du deg fra lyset i forretningen. Dette har du kanskje erfart, men nå har du litt mer kunnskap om hvorfor det er slik.

Hva skjer når lyset dimmes ned?

Når halogen eller en glødelampe dimmes ned blir lyset som kjent varmere (lavere kelvin). Når lyset er dimmet ned er det røde spekteret overrepresentert og lyset har da en betydelig lavere CRI enn ved full styrke.

Når LED dimmes ned vil normalt lyset ikke endre karakter eller farge, kun gi mindre lys. Da vil du med andre ord miste det mange synes er en hyggelig og varm lyssetting, mens du beholder lysets CRI.

Flere produsenter har nå kommet med LED dim-to-warm, som betyr at lyskilden etterligner en glødepære ved at lyset blir rødere når det dimmes ned. Merk at oppgitt CRI da gjelder ved full lysstyrke, og at den oppgitte verdi vil reduseres noe når lyskilden er dimmet ned.

Om du fortsatt har spørsmål i forhold til dette, er du velkommen til å kontakte oss.

cri-eksempel

Ikke alle lyskilder har oppgitt CRI og kelvin, dette fordi for eksempel en glødepære har en fast verdi.

Derimot på kompaktlysrør, lysrør og metallhalogen oppgis lyskildens kelvin og CRI/RA-indeks i et samlet begrep.

RA-indeks på over 80% forkortes til 8, og 2700 K forkortes til 27. Dette er tallene som slåes sammen.

Noen eksempler er:
OSRAM DULUX® D/E 18W/827 = 18 Watt, RA >80%, 2700K
Eiko Colormaster T 70W/930/G12 = 70W, RA >90%, 3000K

prisme

I en prisme kan du se at det hvite lyset splittes i fargene som i en regnbue. Det er mangden lys gjennom fargespekteret sammenlignet med dagslys som er grunnlaget for CRI. 

Innebelysning

Utebelysning

Designlamper

LED strip

Skinnesystemer

Dekorlys