Montering av elektrisk utstyr

Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Som ikke-faglært har du likevel lov til å gjøre mindre arbeider.

Eier/bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr har selv ansvaret for at dette til enhver tid er forskriftsmessig, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger. Forsøk imidlertid ikke å opptre som hobbyelektriker. Det kan være både farlig og kostbart. De mest graverende feilene som Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) avdekker, er oftest resultat av slike ”kostnadsbesparende” løsninger.

I våtrom og utendørs skal alltid autorisert intallatør benyttes.

Hva kan du selv utføre av elektrisk arbeid?

Ikke-faglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. Med mindre arbeid menes:

  • Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25A, med og uten jording
  • Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A, med og uten jording
  • Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere
  • Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt
  • Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg
  • Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser
review

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

  • Effekten ikke overstiger 200 VA (For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen).
  • Monterings- og bruksanvisning følges nøye.
  • Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll (For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen).
  • Tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.

Men gjør det ordentlig, slik at det ikke oppstår fare!

Finner du ikke beskrivelse her av det arbeidet du hadde tenkt å gjøre? Da har du sannsynligvis ikke har lov til å utføre det selv og du bør ringe en autorisert installatør.

Autorisert installatør

Alle produkter som skal monteres av autorisert installatør har i vår nettbutikk dette merket.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Innebelysning

Utebelysning

Designlamper

LED strip

Skinnesystemer

Dekorlys