Meny
Meny

Montering av elektrisk utstyr

Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Som ikke-faglært har du likevel lov til å gjøre mindre arbeider.

Eier/bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr har selv ansvaret for at dette til enhver tid er forskriftsmessig, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger. Forsøk imidlertid ikke å opptre som hobbyelektriker. Det kan være både farlig og kostbart. De mest graverende feilene som Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) avdekker, er oftest resultat av slike ”kostnadsbesparende” løsninger.

Hva kan du selv utføre av elektrisk arbeid?

Ikke-faglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. Med mindre arbeid menes:

  • Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25A, med og uten jording
  • Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16A, med og uten jording
  • Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere
  • Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt
  • Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg
  • Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser

Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:

  • Effekten ikke overstiger 200 VA (For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen).
  • Monterings- og bruksanvisning følges nøye.
  • Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll (For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen).
  • Tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.
Men gjør det ordentlig, slik at det ikke oppstår fare!

Finner du ikke beskrivelse her av det arbeidet du hadde tenkt å gjøre? Da har du sannsynligvis ikke har lov til å utføre det selv og du bør ringe en autorisert installatør.

CE-merking

Elektrisk utstyr skal være CE-merket. Dette er produsentens bekreftelse på at utstyret er utført og testet i henhold til relevante normer, slik at det oppfyller gjeldende sikkerhetskrav. Eier plikter å bruke utstyret i samsvar med produsentens anvisninger.

Også elektrisk utstyr vil ha en begrenset levetid. Det er å anbefale at utstyr som byttes ut på grunn av alder, ikke plasseres på hytta eller leveres inn til et loppemarked, uten at det er kontrollert av en elektroreparatør. Dersom du har spørsmål knyttet til ditt eget elektriske anlegg eller bruk av elektrisitet, kan du ta kontakt med det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved ditt lokale everk.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Produkter som skal monteres av autorisert installatør er i vår nettbutikk merket med

Autorisert installatør