Forventet levetid på lyspærer og LED

Oppgitt levetid

Alle lyspærer og lamper som leveres med integrert LED er hos oss i Lysbutikken oppgitt med forventet levetid.

Når det gjelder lyspærer er den oppgitte levetiden gjennomsnittlig forventet levetid, og ikke en garantert levetid. Lyspærer testes under optimale forhold i store grupper, og levetiden settes på bakgrunn av at 50% av lyspærene fortsatt lyser. Selv om en andel av lyskildene vil ha en kortere levetid enn oppgitt, vil også de fleste ha en lengre levetid enn det som er oppgitt.

LED lever lenger

En fordel med LED er den lange levetiden. Fordi dioden ikke har noen bevegelige deler eller glødetråd som kan ryke, vil vi kunne forvente en lang levetid.

Ettersom LED har lang levetid, vil testingen av lyskildene måtte gjøres annerledes enn når glødepærer ble testet. Minimum testtid er nå satt til 6000 timer og lumentilbakegangen registreres for hver 1000 timer. Med bakgrunn i resultatet fra slike tester, beregnes produktets forventede levetid.

Forventet levetid er også på LED forutsatt optimale forhold. Korrekt montering i henhold til medfølgende monteringsanvisning er en forutsetning for en god levetid. For høy temperatur eller for høy spenning kan forårsake skade eller sterkt redusert levetid.

Hva menes med restlys?

Lysutbyttet fra alle lyskilder avtar over tid. Dette gjelder også LED. Lyskildens lystilbakegang er mengden lys fra lyskilden på et bestemt tidspunkt i fremtiden. Levetiden for LED er definert som den tiden det tar inntil lysutbyttet når 70% av sin opprinnelige verdi. Dette kalles også L70. Med andre ord, LED slutter ikke plutselig å lyse slik vi opplever at en glødepære gjør, men gir gradvis mindre lys. På produktene du finner hos oss i Lysbutikken oppgis dette slik: 50 000 t / 70% restlys.

Om lampen oppgis til å gi 1200 lumen, vil den etter 50.000 timer forventes å gi 840 lumen og lampen ansees som klar for å byttes ut. Den vil kunne fortsette å lyse lenge ennå.

En lampe, eller en LED-pære, har også elektronikk utover selve LED-modulen. Den gradvise tilbakegangen av lys forutsetter selvsagt at øvrig elektronikk fortsatt fungerer.

Er 20 000 timer på en lampe kort levetid?

Vi er så vant til å ha lamper med pærer som går, at vi ubegrunnet er skeptiske til lamper hvor vi ikke kan sette inn en ny lyspære. Det er ikke lenger nødvendigvis en fordel å ha utskiftbar lyspære. Mange tror fortsatt at LED ikke avgir varme, men dette er feil. Det blir ikke like varmt som glødepærer eller halogen, men varmen må ledes bort om dioden skal få optimal levetid. Ettersom lyspæren har minimal kontaktflate med lampen, vil varmen forbli i godset til pæren.

Lamper som er laget med integrert LED, er utformet for å gi diodene optimal varmeavledning og bedre levetid oppnås.

Litt matematikk om levetid

En leselampe ved sengen vil du kanskje benytte en time om morgenen og en time om kvelden. Forutsatt at du gjør dette hver eneste dag hele året, vil det forventes at lyskilden i lampen forventes å fungere i 27 år. Men dette betyr ikke at du kan forvente å ha denne lampen så lenge. Vi må akseptere at av/på-syklusene kommer til å slite ut lampen lenge før lyskilden er utbrent. Normalt forventes det en levetid på inntil 10 000 av-på sykluser. Om du bruker lampen morgen og kveld vil dette gi deg i overkant av 13 års levetid.

Merk her at av/på-syklusene i ovennevnte eksempel reduserer levetiden mer enn levetiden på den integrerte lyskilden.

Om du benytter en lampe med samme levetid i gangen, vil den kanskje brukes gjennomsnittlig 8 timer i døgnet. Omregnet til år vil forventet levetid da være i underkant av 7 år. Her vil det være brukstiden oppgitt i timer og ikke av/på-syklusene som vil være avgjørende for hvor lenge du kan forvente å ha en fungerende lampe.

Hvor lenge er 50 000 timer?

Vi deler 50 000 timer på 365 dager, og deler resultatet på antall timer lampen benyttes pr døgn. En utelampe vil gjennomsnittlig benyttes 12 timer i døgnet, som med 50 000 timer gir en forventet levetid på 11 år.

Enkelte produsenter oppgir levetid i år i stedet for timer. Dette mener vi er missvisende, og vil alltid oppgi levetid i timer.

Hva garanterer Lysbutikken?

Det gis full garanti og reklamasjonsrett etter kjøpsloven for alle elektriske produkter. Det er minimum 2 års garanti på alle lamper. For gjenstander som er ment å vare vesentlig lenger, er reklamasjonsfristen 5 år.

Integrerte LED-lyskilder er å regne som en del av lampen og følger vanlige garantivilkår. Medfølgende (utskiftbare) lyspærer der produsent ikke er oppgitt, er å regne som demonstrasjonspærer og er unntatt fra garanti og reklamasjonsrett.

Innebelysning

Utebelysning

Designlamper

LED strip

Skinnesystemer

Dekorlys