Meny
Meny

Planlegging

Vox skinnesystem

Planlegg med en enkel skisse

På denne siden kan du finne noen tips og råd når du skal planlegge. Klikk her når du er klar med skissen >>>


1. Tegn en skisse

Start med å tegne en enkel skisse over rommet du skal montere skinnesystemet.

Utenpåliggende skinne

2. Tegn inn skinnene

Normalt anbefales +/- 50 cm avstand til vegg.

Lengre skinne gir større fleksibilitet.

Utenpåliggende skinne

3. Merk hvor strøm skal tilkobles

Marker på skinnen hvor det er enklest å koble til strøm.

Strøm kan tilkobles i senter mellom skinner, i vinkler eller i enden av skinnen.

Utenpåliggende skinne

4. Ta mål

Skinnene selges i 1 og 2 meters lengder.

Skinnene kan kappes ved behov.

Klikk her når du er klar med skissen >>>

Utenpåliggende skinne

Utenpåliggende skinne
Utenpåliggende skinne