Planlegging

vox-m92

Planlegg med en enkel skisse

På denne siden kan du finne noen tips og råd når du skal planlegge.

1. Tegn en skisse

Start med å tegne en enkel skisse over rommet du skal montere skinnesystemet.

vox-plan-1

2. Tegn inn skinnene

Normalt anbefales +/- 50 cm avstand til vegg.

Lengre skinne gir større fleksibilitet.

vox-plan-2

3. Merk hvor strøm skal tilkobles

Marker på skinnen hvor det er enklest å koble til strøm.

Strøm kan tilkobles i senter mellom skinner, i vinkler eller i enden av skinnen.

vox-plan-3

4. Ta mål

Skinnene selges i 1 og 2 meters lengder.

Skinnene kan kappes ved behov.


vox-plan-4
vox-kat-m1